Robotixlab

Στη Robotixlab από το 2008 σχεδιάζουμε και υλοποιούμε εργαστήρια ρομποτικής, δημιουργικών ηλεκτρονικών, προγραμματισμού, σχεδιασμού και ψηφιακής κατασκευής με 3D design και 3D printing για μικρούς εφευρέτες. Είμαστε επίσημο μέλος του παγκόσμιου δικτύου FABLABS του center for bits and atoms του MIT με ειδίκευση στα παιδιά. Δουλεύουμε με την μέθοδο Out of the BOX learning με κινητήριο δύναμη την περιέργεια και τον ενθουσιασμό για ανακάλυψη. Η ομαδικότητα και η συνεργασία, τα λάθη, η αποτυχία και η διαχείρισή τους, οι πολλές απορίες, οι δοκιμές και ο πειραματισμός, η επικοινωνία ιδεών και απόψεων, ο σχεδιασμός και η κατασκευή, το γέλιο και η διασκέδαση είναι η φιλοσοφία μας. Κάποια από τα εργαλεία μας η επιστήμη και η τεχνολογία, η φυσική, η γεωμετρία, τα μαθηματικά, η ρομποτική, τα ηλεκτρονικά, ο προγραμματισμός. Το πάθος μας η επίλυση προβλημάτων που μπορεί να αφορούν την οικολογία και το περιβάλλον, τις σύγχρονες πόλεις, τις καθημερινές μας συνήθειες, την υγεία, το διάστημα, τις μεταφορές, την πράσινη ενέργεια, την ισότητα και τις ίσες ευκαιρίες κ.α. Όλα τα παραπάνω είναι τα συστατικά που μας βοηθούν εδώ στην Robotixlab να μετατρέπουμε την μάθηση σε μια μοναδική εμπειρία ζωής και να δώσουμε εφόδια στα παιδιά μας που θα τους βοηθήσουν σε κάθε έκφανση του μέλλοντός τους.

Εργαστήρια & Δραστηριότητες

To προφίλ μας

Βασισμένοι σε αυτή την ευέλικτη δομή σχεδιάζουμε θεματικά σενάρια, ώστε να μπορέσουν οι μαθητές να χρησιμοποιήσουν την ρομποτική στην μαθησιακή τους λειτουργία αλλά και στην απόκτηση Δεξιοτήτων. Τα θεματικά σενάρια καλύπτουν και συνδυάζουν διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, όπως το σενάριο που αφορά την επιστήμη της βιομιμητικής μέσα από την παρατήρηση συμπεριφοράς εντόμων και κατασκευή – προγραμματισμό βιορομπότ, που μοιάζουν και συμπεριφέρονται σαν κάποιο φωτοφοβικό ζώο (βλ. κατσαρίδα). Αφού λοιπόν οι μαθητές μελετήσουν και συλλέξουν στοιχεία για την βιολογία της κατσαρίδας και την συμπεριφορά της φωτοφοβίας, κατασκευάζουν το ρομπότ τους. Μέσα από παρατήρηση και καταιγισμό ιδεών, κάποιες ομάδες καταλήγουν αντιστρέφοντας την συμπεριφορά της φωτοφοβίας να μετατρέψουν το ρομπότ τους σε “μηχανισμό για φωτοβολταϊκά πάνελ”, που ακολουθούν το φώς του ήλιου καθώς γυρίζει η γη.

Εργαστήρια ανά ηλικία

MICRO

Νήπια

Αντίληψη σε 2 και 3 διαστάσεις, διασύνδεση αισθητηριακών λειτουργιών με λεπτή κινητικότητα, σχεδιασμός, έκφραση, επικοινωνία, αυτονόμηση, εισαγωγή στις θετικές επιστήμες και στην τεχνολογία.

icon-black icon-green

MECHANO

Α,Β δημοτικούBeginners

Εισαγωγή στον προγραμματισμό, την μηχανική και την ηλεκτρονική, συνεργατικότητα και επικοινωνία.

icon-black icon-green

MECHATRONIC

Β δημοτικούΑdvanced

Ανάπτυξη προγραμματιστικών δεξιοτήτων, πειραματισμός με νέα πρότυπα/μοντέλα, επίλυση προβλημάτων μέσα από δοκιμές και ανταλλαγή ιδεών.

icon-black icon-green

ELECTRO

Γ,Δ δημοτικούBeginners

Ανάπτυξη της λογικομαθηματικής σκέψης στο πεδίο του προγραμματισμού και της μηχανικής, αξιοποίηση ρομποτικών εξαρτημάτων και δημιουργικότητας στο σχεδιασμό και την κατασκευή εξελιγμένων ρομποτικών συσκευών.

icon-black icon-green

ELECTRONIC

Δ δημοτικούΑdvanced

Εμβαθύνουμε στο πεδίο του προγραμματισμού και ασχολούμαστε με ποιο προχωρημένες κατασκευές μηχανικής και ηλεκτρονικών. Αναπτύσσουμε ικανότητες όπως επικοινωνία και οργάνωση project, εισάγουμε το design thinking.

icon-black icon-green

TINKER

Ε, Στ δημοτικούBeginners

Εκμάθηση κώδικα σε νέα προγραμματιστικά περιβάλλοντα, ανάπτυξη υπολογιστικής σκέψης, μελέτη και αξιολόγηση ηλεκτρομηχανικών λύσεων.

icon-black icon-green

TINKERTRONIC

Στ δημοτικούΑdvanced

Υλοποίηση νέων αφηρημένων σχεδιαστικων ιδεών, ανάπτυξη διορατικότητας, πρωτοτυπίας και συνεργασίας, χρήση power tools (βιδολόγος, τρυπάνι, ηλεκτρικό ψαλίδι, vacuum former).

icon-black icon-green

MAKER

ΓυμνάσιοBeginners

Εισαγωγή στον κόσμο της τεχνολογίας από την ματιά του δημιουργού. Ανάπτυξη καινοτόμας σκέψης, αλγοριθμική λογική, έρευνα, καταγραφή και παρατήρηση.

icon-black icon-green

MAKERTRONIC

ΓυμνάσιοAdvanced

Ανάπτυξη επιχειρηματικής σκέψης, project planning, ανάπτυξη συστήματος αυτοματισμού/ρομποτικής, προγραμματισμός και χειρισμός μηχανημάτων digital fabrication, επικοινωνία, παρουσίαση.

icon-black icon-green

Τα νέα μας

Μενού