ΠΡΟΦΙΛ

Στη Robotixlab από το 2008 σχεδιάζουμε και υλοποιούμε εργαστήρια ρομποτικής, δημιουργικών ηλεκτρονικών, προγραμματισμού, σχεδιασμού και ψηφιακής κατασκευής με 3D design και 3D printing για μικρούς εφευρέτες. Είμαστε επίσημο μέλος του παγκόσμιου δικτύου FABLABS του center for bits and atoms του MIT με ειδίκευση στα παιδιά. Δουλεύουμε με την μέθοδο Out of the BOX learning με κινητήριο δύναμη την περιέργεια και τον ενθουσιασμό για ανακάλυψη. Η ομαδικότητα και η συνεργασία, τα λάθη, η αποτυχία και η διαχείρισή τους, οι πολλές απορίες, οι δοκιμές και ο πειραματισμός, η επικοινωνία ιδεών και απόψεων, ο σχεδιασμός και η κατασκευή, το γέλιο και η διασκέδαση είναι η φιλοσοφία μας. Κάποια από τα εργαλεία μας η επιστήμη και η τεχνολογία, η φυσική, η γεωμετρία, τα μαθηματικά, η ρομποτική, τα ηλεκτρονικά, ο προγραμματισμός. Το πάθος μας η επίλυση προβλημάτων που μπορεί να αφορούν την οικολογία και το περιβάλλον, τις σύγχρονες πόλεις, τις καθημερινές μας συνήθειες, την υγεία, το διάστημα, τις μεταφορές, την πράσινη ενέργεια, την ισότητα και τις ίσες ευκαιρίες κ.α. Όλα τα παραπάνω είναι τα συστατικά που μας βοηθούν εδώ στην Robotixlab να μετατρέπουμε την μάθηση σε μια μοναδική εμπειρία ζωής και να δώσουμε εφόδια στα παιδιά μας που θα τους βοηθήσουν σε κάθε έκφανση του μέλλοντός τους.

Μενού