Εργαστήρια ανά ηλικία

MICRO

Νήπια

Αντίληψη σε 2 και 3 διαστάσεις, διασύνδεση αισθητηριακών λειτουργιών με λεπτή κινητικότητα, σχεδιασμός, έκφραση, επικοινωνία, αυτονόμηση, εισαγωγή στις θετικές επιστήμες και στην τεχνολογία.

icon-black icon-green

MECHANO

Α,Β δημοτικούBeginners

Εισαγωγή στον προγραμματισμό, την μηχανική και την ηλεκτρονική, συνεργατικότητα και επικοινωνία.

icon-black icon-green

MECHATRONIC

Β δημοτικούΑdvanced

Ανάπτυξη προγραμματιστικών δεξιοτήτων, πειραματισμός με νέα πρότυπα/μοντέλα, επίλυση προβλημάτων μέσα από δοκιμές και ανταλλαγή ιδεών.

icon-black icon-green

ELECTRO

Γ,Δ δημοτικούBeginners

Ανάπτυξη της λογικομαθηματικής σκέψης στο πεδίο του προγραμματισμού και της μηχανικής, αξιοποίηση ρομποτικών εξαρτημάτων και δημιουργικότητας στο σχεδιασμό και την κατασκευή εξελιγμένων ρομποτικών συσκευών.

icon-black icon-green

ELECTRONIC

Δ δημοτικούΑdvanced

Εμβαθύνουμε στο πεδίο του προγραμματισμού και ασχολούμαστε με ποιο προχωρημένες κατασκευές μηχανικής και ηλεκτρονικών. Αναπτύσσουμε ικανότητες όπως επικοινωνία και οργάνωση project, εισάγουμε το design thinking.

icon-black icon-green

TINKER

Ε, Στ δημοτικούBeginners

Εκμάθηση κώδικα σε νέα προγραμματιστικά περιβάλλοντα, ανάπτυξη υπολογιστικής σκέψης, μελέτη και αξιολόγηση ηλεκτρομηχανικών λύσεων.

icon-black icon-green

TINKERTRONIC

Στ δημοτικούΑdvanced

Υλοποίηση νέων αφηρημένων σχεδιαστικων ιδεών, ανάπτυξη διορατικότητας, πρωτοτυπίας και συνεργασίας, χρήση power tools (βιδολόγος, τρυπάνι, ηλεκτρικό ψαλίδι, vacuum former).

icon-black icon-green

MAKER

ΓυμνάσιοBeginners

Εισαγωγή στον κόσμο της τεχνολογίας από την ματιά του δημιουργού. Ανάπτυξη καινοτόμας σκέψης, αλγοριθμική λογική, έρευνα, καταγραφή και παρατήρηση.

icon-black icon-green

MAKERTRONIC

ΓυμνάσιοAdvanced

Ανάπτυξη επιχειρηματικής σκέψης, project planning, ανάπτυξη συστήματος αυτοματισμού/ρομποτικής, προγραμματισμός και χειρισμός μηχανημάτων digital fabrication, επικοινωνία, παρουσίαση.

icon-black icon-green

Πρόγραμμα

Μενού