Εργαστήρια ανά ηλικία

MICRO

Νήπια

Αντίληψη σε 2 και 3 διαστάσεις, διασύνδεση αισθητηριακών λειτουργιών με λεπτή κινητικότητα, σχεδιασμός, έκφραση, επικοινωνία, αυτονόμηση, εισαγωγή στις θετικές επιστήμες και στην τεχνολογία.

icon-black icon-green

MECHANO

Α,Β δημοτικούBeginners

Εισαγωγή στον προγραμματισμό, την μηχανική και την ηλεκτρονική, συνεργατικότητα και επικοινωνία.

icon-black icon-green

MECHATRONIC

Β δημοτικούΑdvanced

Ανάπτυξη προγραμματιστικών δεξιοτήτων, πειραματισμός με νέα πρότυπα/μοντέλα, επίλυση προβλημάτων μέσα από δοκιμές και ανταλλαγή ιδεών.

icon-black icon-green

ELECTRO

Γ,Δ δημοτικούBeginners

Ανάπτυξη της λογικομαθηματικής σκέψης στο πεδίο του προγραμματισμού και της μηχανικής, αξιοποίηση ρομποτικών εξαρτημάτων και δημιουργικότητας στο σχεδιασμό και την κατασκευή εξελιγμένων ρομποτικών συσκευών.

icon-black icon-green

ELECTRONIC

Δ δημοτικούΑdvanced

Εμβαθύνουμε στο πεδίο του προγραμματισμού και ασχολούμαστε με ποιο προχωρημένες κατασκευές μηχανικής και ηλεκτρονικών. Αναπτύσσουμε ικανότητες όπως επικοινωνία και οργάνωση project, εισάγουμε το design thinking.

icon-black icon-green

TINKER

Ε, Στ δημοτικούBeginners

Εκμάθηση κώδικα σε νέα προγραμματιστικά περιβάλλοντα, ανάπτυξη υπολογιστικής σκέψης, μελέτη και αξιολόγηση ηλεκτρομηχανικών λύσεων.

icon-black icon-green

TINKERTRONIC

Στ δημοτικούΑdvanced

Υλοποίηση νέων αφηρημένων σχεδιαστικων ιδεών, ανάπτυξη διορατικότητας, πρωτοτυπίας και συνεργασίας, χρήση power tools (βιδολόγος, τρυπάνι, ηλεκτρικό ψαλίδι, vacuum former).

icon-black icon-green

MAKER

ΓυμνάσιοBeginners

Εισαγωγή στον κόσμο της τεχνολογίας από την ματιά του δημιουργού. Ανάπτυξη καινοτόμας σκέψης, αλγοριθμική λογική, έρευνα, καταγραφή και παρατήρηση.

icon-black icon-green

MAKERTRONIC

ΓυμνάσιοAdvanced

Ανάπτυξη επιχειρηματικής σκέψης, project planning, ανάπτυξη συστήματος αυτοματισμού/ρομποτικής, προγραμματισμός και χειρισμός μηχανημάτων digital fabrication, επικοινωνία, παρουσίαση.

icon-black icon-green

CODING

Στ δημοτικού - ΓυμνάσιοBeginners

Σειρά εργαστηρίων καθαρά αφιερωμένα στον προγραμματισμό. Τέσσερις θεματικοί άξονες. Εφαρμογές Python (Raspberry Pi, Theta Robot), Σύνθεση αλγοριθμικής μουσικής με Ruby, Διαδραστικές εφαρμογές σε γλώσσα Processing, προγραμματισμός ιστοσελίδας σε γλώσσα html.

icon-black icon-green

Πρόγραμμα

Μενού